Location: Vietnam - Ho Chi Minh City
Posted: 10/06/2020
Salary: Attractive package
Job Function: R&D
Industry: Services
Sub-Industry: Wholesale & Distribution
Reference: JO-200610-219516

Your future employer

Nhà phân phối nguyên liệu công nghiệp để sản xuất dược phẩm, thực phẩm, thực phẩm bổ sung sức khỏe, hóa mỹ phẩm, hóa chất đặc dụng cho các tập đoàn hàng đầu thế giới, có trụ sở tại Sài Gòn, chi nhánh Hà Nội và Campuchia

Your key responsibilities

1. Cung cấp dịch vụ tư vấn kỹ thuật phát triển công thức và sản xuất thử nghiệm quy mô phòng thí nghiệm, đánh giá chất lượng cho khách hàng, phục vụ phát triển thương mại
2. Nghiên cứu phát triển, đánh giá công thức thành phầm mới, hoặc cải tiến công thức của khách hàng, sử dụng nguyên liệu, giải pháp sẵn có của tổ chức, hỗ trợ phát triển dự ánh và kinh doanh nguyên liệu.
3. Nghiên cứu phát triển, đánh giá công thức thành phầm mới, công nghệ mới để đăng kí, công bố sỡ hữu trí tuệ, gia tăng tài sản trí tuệ của tổ chức, phục vụ kinh doanh.
4. Tiến hành thử nghiệm, đánh giá công thức thành phẩm theo tiêu chuẩn ngành nghề, hoàn thành bộ hồ sơ sản phẩm đủ tiêu chuẩn đăng ký. Mức độ thử nghiệm có thể theo các giai đoạnh đánh giá ổn định, đánh giá tương đương công thức, tương đương sinh học, đánh giá sinh khả dụng, báo cáo tiền lâm sàng và lâm sàng.
5. Bảo đảm hoạt động phòng lab theo tiêu chuẩn kỹ thuật đáp ứng GLP - GMP, ISO.
6. Các nhiệm vụ khác thực hiện theo quy chế phòng lab, theo chiến lược phát triển và theo phân công từ quản lý trực tiếp

Our key requirements

- Ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Dược, Hóa Học, Công Nghệ Sinh Học, Thực Phẩm đối với nhóm ngành Dược Phẩm, Dược Thú Y, Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe.
- Anh Văn giao tiếp và Anh Văn chuyên ngành. Thành thạo các kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết tương đương trình độ TOEIC 700 hoặc IELTS 6.0