Location: Vietnam - Ho Chi Minh City
Posted: 10/06/2020
Salary: Attractive package
Job Function: Sales
Industry: Life Sciences & Healthcare
Sub-Industry: Pharmaceuticals
Reference: JO-200610-219513

Your future employer

Nhà phân phối nguyên liệu công nghiệp để sản xuất dược phẩm, thực phẩm, thực phẩm bổ sung sức khỏe, hóa mỹ phẩm, hóa chất đặc dụng cho các tập đoàn hàng đầu thế giới, có trụ sở tại Sài Gòn, chi nhánh Hà Nội và Campuchia

Your key responsibilities

- Thực thi các kế hoạch và chiến lược kinh doanh của Công ty; Đảm bảo duy trì sự ổn định và phát triển tại các khách hàng, hoặc khu vực được giao phụ trách;
- Xây dựng, duy trì và phát triển hình ảnh, uy tín, vị thế Công ty trong ngành cung cấp nguyên liệu thực phẩm thông qua các hoạt động tiếp xúc, gặp gỡ, tư vấn – tiếp thị, xử lý khiếu nại và chăm sóc khách hàng, nhà cung cấp của Công ty.
- Triển khai kế hoạch, chiến lược kinh doanh
- Quản lý tồn kho & công nợ
- Công việc khác

Our key requirements

- Ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Dược, Hóa Học, Công Nghệ Sinh Học, Thực Phẩm đối với nhóm ngành Dược Phẩm, Dược Thú Y, Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe.
- Anh Văn giao tiếp và Anh Văn chuyên ngành. Thành thạo các kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết tương đương trình độ TOEIC 700 hoặc IELTS 6.0