Location: Vietnam - Ho Chi Minh City
Posted: 10/06/2020
Salary: Attractive package
Job Function: R&D
Industry: Services
Sub-Industry: Wholesale & Distribution
Reference: JO-200610-219512

Your future employer

Nhà phân phối nguyên liệu công nghiệp để sản xuất dược phẩm, thực phẩm, thực phẩm bổ sung sức khỏe, hóa mỹ phẩm, hóa chất đặc dụng cho các tập đoàn hàng đầu thế giới, có trụ sở tại Sài Gòn, chi nhánh Hà Nội và Campuchia

Your key responsibilities

1. Hoạt động kỹ thuật công nghệ định hướng thương mại
2. Phụ trách giao dịch, báo cáo dự án, xây dựng quan hệ với nhà cung cấp về mặt khoa học công nghệ.
3. Quản lý tài liệu kỹ thuật sản phẩm và nhà cung cấp, huấn luyện nội bộ về chuyên môn, hỗ trợ hồ sơ đăng ký sản phẩm
4. Quản lý, định hướng công việc nhóm Technical Promotion
5. Các nhiệm vụ, trách nhiệm khác trong tổ chức
6. Các nhiệm vụ khác được phân công hợp lý bởi Cấp trên trực tiếp

Our key requirements

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Dược, Hóa Học, Công Nghệ Sinh Học, Thực Phẩm đối với nhóm ngành Dược Phẩm, Dược Thú Y, Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe.
- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Hóa Học, Công Nghệ Sinh Học, Dược đối với nhóm ngành Mỹ Phẩm.
- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Thực Phẩm, Công Nghệ Sinh Học đối với nhóm ngành Thực Phẩm.
- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Hóa Học, Vật Liệu đối với nhóm ngành Hóa Chất Đặc Dụng.
- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc về kỹ thuật, sản xuất trong cùng lĩnh vực
- Tiếng anh thành thạo 4 kỹ năng
- Thành thạo Microsoft Office
- Năng động, tự tin trong công việc
- Kỹ năng đàm phán, thương thảo tốt
- Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề