Connecting...

Blank

Trưởng phòng Kế hoạch

Job Description

Company Overview
Tập đoàn đa ngành lớn kinh doanh đa dạng nhiều lĩnh vực, trong đó có sản xuất công nghiệp. Công ty đang tìm kiếm những ứng viên tài năng để gia nhập đội ngũ nòng cốt phát triển hoạt động sản xuất của nhà máy.

Job Description
- Quản lý trực tiếp về chuyên môn và điều tiết nguồn lực nhân sự điều phối sản xuất : kế hoạch sản xuất theo nhóm hàng,.... để đảm bảo các hoạt động theo yêu cầu chức năng công việc.
- Tổ chức và kiểm soát kế hoạch sản xuất hàng ngày/tuần/tháng do nhân viên kế hoạch / điều phối sản xuất lập cho nhà máy đảm bảo thực hiện theo kế hoạch chỉ tiêu năm đã được xác định hoặc có điều chỉnh theo thời điểm.
- Tổ chức và kiểm soát tiến độ của các kế hoạch mua NVL, vật tư từ nhân viên KH vật tư.
- Tổ chức việc theo dõi kết quả, tiến độ thực hiện kế hoạch hàng ngày/ tuần. Thường xuyên phối hợp với Giám đốc nhà máy để cân đối, điều chỉnh và hỗ trợ vào việc thực hiện kế hoạch sản xuất hàng ngày/ tuần/ tháng.
- Kiểm soát tiến độ mua và tồn kho đảm bảo định mức tồn kho Min – Max và tham gia xây dựng đề xuất phương án xử lý linh kiện tồn kho khi cần thiết.
- Báo cáo định kỳ hàng tuần/ tháng kết quả thực hiện chỉ tiêu sản xuất của nhà máy
- Báo cáo phân tích định kỳ hàng tuần/ tháng tồn kho vật tư, linh kiện của nhà máy để có các đề xuất phương án xử lý phù hợp.
- Tổ chức thực hiện các công việc nhận đơn đặt hàng từ khách hàng và lập đơn đặt hàng sản xuất.
- Tổ chức thực hiện các công việc lập lệnh sản xuất đáp ứng tiến độ giao hàng và tối ưu hóa sản xuất.
- Tổ chức thực hiện việc giao hàng đúng tiến độ theo PO của khách hàng.
- Theo dõi, đốc thúc thu hồi công nợ khách hàng, theo dõi tiến độ thanh toán của khách hàng
- Hàng tháng phân tích số liệu thực tế DO so với FC của từng khách hàng, tìm ra qui luật đặt hàng của từng khách hàng để có phương thức điều phối sản xuất hợp lý cũng như lập các báo cáo FC có độ chính xác cao.

Requirements
- Trình độ Đại học, có kinh nghiệm 5 năm trở lên tại các vị trí lập kế hoạch hoặc điều phối kế hoạch trong các nhà máy sản xuất.
- Có hiểu biết sâu, tư duy logic cho việc lập kế hoạch, cân đối các nguồn lực sản xuất giữa các phân xưởng.
- Am hiểu về cơ cấu sản phẩm, ngành hàng, chủng loại NVL, vật tư của công ty
- Có kiến thức, hiểu biết về quản lý số liệu kho
- Kỹ năng phân tích tổng hợp số liệu
- Có khả năng lập kế hoạch và viết báo báo
- Có kỹ năng làm việc nhóm tốt
- Có kỹ năng giao tiếp tốt: có thể giao tiếp chủ động và kết nối thông tin nhiều chiều, phối hợp công việc với nhiều đối tượng khác nhau.
- Thành thạo Word và các công cụ xử lý số liệu của Excel
- Có kỹ năng tổ chức công việc và đào tạo tốt

Ứng viên quan tâm vui lòng email đến vuong.le@rgf-executive.com hoặc điện thoại +84 24 3937 7979 – Ext: 108
 

Similar Jobs